RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUPLICACH

Rok Szkolny 2018/2019

Przewodniczący:

Skarbnik:

Sekretarz:

Drodzy rodzice,
W tym roku opłata na Radę Rodziców wynosi 30 zł (na rodzinę).
Jeżeli opłatę wniesie cała klasa, otrzymuje 50% wpłaconej sumy w formie dofinansowania imprezy bądź wycieczki.
Serdecznie zachęcamy do wpłat. Im więcej Waszych wpłat tym większe nasze możliwości.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

informatyk: sp@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

Rodo
Rodo
Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Polub nas na FB
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo
Przewodnik po Tuplicach
baner_przewodnik